Výsledky 5. kola

 

Správné odpovědi:

1. V 16. stol. objekt sloužil jako bratrská škola (1 bod), v 18. a 19. stol. jako naše piaristické gymnázium (1 bod), po něm zde sídlil chudobinec (1 bod).

2. Sousoší zobrazuje svatou Annu (1 bod), jak učí z knihy Pannu Marii (1 bod); vytvořil je roku 1743 (1 bod) kosmonoský sochař Josef Jiří Jelínek (1 bod).

3. Latinský nápis LVSTRIS VICENIS PICARDO / SACRA / FAVENSQVE / SCRIBITVR HOC SEDES ATQVE / PALAESTRA LOCO // EXVLE PICARDO TENET / HAS CA / LASANTIVS AEDES / GRATIOR VSQVE PIIS CANET / APOLLO SCHOLIS lze ve zdrojích dohledat pouze v chybném překladu, správný překlad zní:

Po dvacet pětiletí posvátná a prospěšná tato škola na tomto místě byla připsána pikartům. (2 body)

Po vyhnání pikartů drží tuto budovu Kalasanský. Zbožným školám bude nadále svítit příznivější slunce. (2 body)

Chronogram uvádí dvakrát letopočet přestavby 1786. (1 bod)

4. Nad textem byl namalován sv. Josef Kalasanský (1 bod), zakladatel piaristů, jak přijímá děti (1 bod), v oblacích se k nim sklání Madona (1 bod).

5. Jde o bývalou bratrskou tiskárnu (1 bod), kterou založil a provozoval Mikuláš Klaudián (1 bod), autor první tištěné mapy Čech (byla vydána roku 1518 v Norimberku) (1 bod); Klaudián vykonával lékařskou praxi (1 bod).

 

Maximálně bylo možno získat 19 bodů.

 

1.

Anna Hrubá ***

3. C

22 bodů

2.

Matouš Klikar

2. C

19

Aneta Stejskalová

2. B

3.

Eliška Suntychová *

1. A

18

Petr Šesták

2. C

4.

Matěj Baloun

3. A

17

5.

Jitka Nečásková

1. B

15

6.

Tomáš Kutálek

1. B

14

Petr Outěřický

1. C

7.

Ondřej Dědič

3. A

13

David Dobeš

3. A

Matěj Kulka

3. A

Josef Müller **

4. O

Nikita Nikitenko

3. A

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, přičemž při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.