ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

 

5. kolo

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází na severním okraji centra Mladé Boleslavi?

 

 

|||

 

 

1. ?

 

2. ?

 

3. ?

 

4. ?

 

5. ?

 

 

|||

 

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do _______ na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, mikulecka.eva@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.cz, volfova@pekargmb.cz.