O pečeť Josefa Pekaře

 

 

Milí studenti,

 

také v aktuálním školním roce bude probíhat celoroční dějepisná soutěž, které se mohou zúčastnit všichni studenti naší školy.

 

 

Letošní ročník bude opět věnován významným historickým památkám, událostem a osobnostem Mladoboleslavska.

 

 

Zadání každého kola bude tvořit fotografie důležité části vybrané památky a popřípadě i stručná nápověda. Vaším úkolem bude z těchto indicií památku poznat a následně odpovědět na připojené otázky.

 

 

Správné odpovědi odešlete na jednu z těchto adres

futtera@pekargmb.czjuriga@pekargmb.czkral@pekargmb.cz 

sobotkova@pekargmb.czsindelkova@pekargmb.cz

slapakova@pekargmb.czvolfova@pekargmb.cz.

 

 

 

Po každém kole bude zveřejněno vyhodnocení a na konci školního roku budou vybráni nejúspěšnější řešitelé, kteří obdrží knižní odměnu.

 

Soutěžícím přejeme bystrou mysl, pohotovost, kvalitní informační zdroje, ale i štěstí.

 

Vaši dějepisáři