Výsledky 4. kola

 

Správné odpovědi:

 

1. Jedná se o mladoboleslavský židovský hřbitov (1 bod), první zmínka o jeho existenci pochází ze 16. století (z roku 1584) (1 bod), zatím poslední pohřeb proběhl v roce 2015 (1 bod).

2. Náhrobek patří Jakubu Baševimu (1 bod), jenž žil v letech 1570−1634 (1 bod), proslavil se jako finančník šlechty i habsburských panovníků a také jako představitel pražské židovské obce (1 bod).

3. Jakub Baševi byl jako vůbec první Žid povýšen do šlechtického stavu (1 bod) s predikátem z Treuenburgu, který mu byl udělen roku 1622 (1 bod) Ferdinandem II. (1 bod). Šlechtický stav dával Baševimu nová privilegia, např. mu bylo umožněno stěhovat se, kupovat domy a pozemky po celé říši, byl osvobozen od daní a mýt, mohl bydlet u dvora a smět si postavit synagogu a platit rabína (2 body). (Již roku 1599 získal od Rudolfa II. právo svobodného obchodování, právo volného pohybu po rakouských a německých zemích bez zvláštního označení a právo být souzen samotným císařem, v roce 1610 mu tato privilegia potvrdil Matyáš II. a udělil mu titul dvorní Žid (Hofjud)). 

4. Dlouhá mince je označení pro znehodnocenou minci, kterou vydávalo finanční konsorcium, jehož členem byl mimo jiné i Jakub Baševi. Konsorcium, které jmenoval v roce 1622 Ferdinand II., získalo monopol na ražbu mincí a nákup stříbra. Jelikož se však začaly zvedat ceny stříbra, konsorcium začalo snižovat obsah stříbra v ražených mincí, což si následně vynutilo devalvaci mince. (4 body)

5. Židovského původu byl básník (prozaik a karikaturista) František Gellner (1 bod), jenž bydlel na Staroměstském náměstí v čp. 26 (1 bod), naše gymnázium navštěvoval v letech 1891−1899 (1 bod) a již v 15 letech (v září 1896 − na začátku sexty) (1 bod) publikoval báseň Patnáct lahví koňaku (1 bod) v časopise Švanda Dudák pod pseudonymem J. Štika.

 

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.

    Eliška Suntychová***

2. A

21,5 bodu

2.

    Josef Müller**

5. O

20,5

3.

    Petr Outěřický

2. C

20

    Aneta Stejskalová

3. B

4.

    Michal Kuba

2. O

19,5

5.

    Richard Schnábel

1. O

19

6.

    Anna Boháčková

2. B

18

    Anežka Doubravová

2. B

    Richard Dyntera

2. B

    David Guľaš

2. O

    Tereza Křibská

2. B

    Leona Svobodová

2. B

    Kateřina Venerová

1. A

7.

    Veronika Coufalová

2. A

17

8.

    Matouš Klikar*

3. C

16,5

    Tereza Šulcová

1. A

9.

    Jan Fiala

1. A

16

10.

    Dušan Kerda

3. C

15,5

    Adéla Kubínová

1. C

11.

    Oliver Krátký

7. O

14,5

    Veronika Pechová

1. A

12.

    Martin Stojka

2. B

14

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, přičemž při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.