ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

 

4. kolo

 

 

Poznáte historický areál,

který se nachází jižně od centra Mladé Boleslavi?

 

|||

 

1.  Uveďte název areálu, v němž se nachází zobrazený artefakt, kdy areál vznikl a kdy byl naposledy ke svému účelu využit.

 

2. Komu patří vyfotografovaný artefakt, v kterých letech tato osoba žila a v jakém oboru se proslavila?

 

3. Erb na artefaktu vyjadřuje jedinečnost a prvenství jeho majitele − o jaké prvenství šlo, kdy a kým mu bylo uděleno a co mu zajišťovalo?

 

4. Stručně uveďte, co byla tzv. dlouhá mince a jakou souvislost měla s majitelem artefaktu.

 

5. Významný rodákem z Mladé Boleslavi, jenž měl stejný etnický původ jako majitel artefaktu, byl český básník, jenž studoval na našem gymnáziu. Uveďte básníkovo jméno, kde v Boleslavi bydlel, kdy studoval na naší škole, v kolika letech poprvé oficiálně publikoval vlastní báseň a jak se nazývala.

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 18. června na jednu z adres


futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, mikulecka.eva@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.cz, volfova@pekargmb.cz.