Výsledky 2. kola

 

Správné odpovědi:

1. Jedná se o dnešní léčebnu dlouhodobě nemocných (1 bod), která byla postavena v roce 1818 (1 bod) v empírovém slohu (1 bod), původně sloužila jako vojenská nemocnice (lazaret) (1 bod).

2. Nápis zní: „Za vlády Františka I. pro zdraví obránců vlasti zřídili čeští stavové 1818. (4 body) 

3. První špitál se připomíná k roku 1255 (1 bod) u kostela sv. Víta na Podolci (dnešní technické služby) (1 bod), který nechala zřídit Hostilka (1 bod), vdova po Markvartovi II. z Března a matka pozdějšího boleslavského kastelána Jaroslava z Hruštice,  společně s komendou johanitů, kteří špitál provozovali (1 bod).

4. Městský špitál založila Kateřina Militká (1 bod) a zajistila ho nadací ze svého majetku (1 bod), špitál sídlil v domě č. p. 6/III, který stával v místě křížení dnešní ulice Dukelské a T. G. Masaryka (1 bod).  

5. Současná nemocnice byla slavnostně otevřena v roce 1895 a uvedena do provozu v roce 1896 (1 bod), nesla název Všeobecná veřejná (okresní) nemocnice  císaře Františka Josefa I. (1 bod), současný název nese od roku 1993 (1 bod) a byla pojmenována po Mikuláši Klaudiánovi (1 bod), boleslavském lékaři (1 bod), ale i knihtiskaři a kartografovi žijícím v 16. století.

 

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.

  Josef Müller***

6. O

23 bodů

2.

  Kateřina Dvořáková

1. A

20

  Michal Kuba

3. O

  Petr Outěřický

3. C

  Aneta Stejskalová

4. B

  Kristýna Šákrová

1. A

  Kateřina Venerová

2. A

3.

  Petra Suntychová**

1. C

19,5

  Richard Schnábel

2. O

  Tereza Šulcová

2. A

4.

  Jan Fiala*

2. A

19

5.

  Adéla Kubínová

2. C

18

6.

  Matyáš Hašlar

3. O

16

7.

  Matouš Klikar

4. C

15,5

  Denisa Konvalinová

4. C

  Ondřej Najman

4. C

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, přičemž při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.