Výsledky 2. kola

 

 

Správné odpovědi:

1. Jedná se o zámek Neuberk v Čejetičkách (1 bod), který nechal postavit Jan Ignác z Neuberka (1 bod) v letech 1734−1738 (1 bod) v pozdně barokním slohu (1 bod).

2. Jan František z Neuberka zaměstnal Václava Matěje Krameria (1 bod) jako knihovníka (bibliotekáře) (1 bod), jenž mu katalogizoval rozsáhlou knihovnu a pořizoval opisy starých rukopisů. Kramerius později proslul jako novinář a vydavatel novin (1 bod) a jako majitel nakladatelství Česká expedice (1 bod).

3. Jan Norbert z Neuberka byl spoluzakladatelem a členem výboru (1850−52 i prezidentem) Národního muzea (1 bod), v letech 1841−52 kurátorem Matice české (1 bod), v roce 1848 zahajoval Slovanský sjezd v Praze (1 bod), působil i jako politik − byl členem Národního výboru (1 bod) a též byl zvolen poslancem Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži (1 bod).

4. Dvě fresky s mytologickými výjevy vytvořil Václav Vavřinec Reiner (1 bod), dalším jeho dílem v Mladé Boleslavi (původně však určeném pro augustiniánský klášter v Lysé nad Labem) je obraz Korunování sv. Jana Nepomuckého Pannou Marií (1 bod) z roku 1740, který se nachází na hlavním oltáři v kostele sv. Jana Nepomuckého (1 bod) na Mírovém náměstí.

5. Jde o tzv. alianční erb (1 bod). Erb Neuberků po povýšení do rytířského stavu byl tvořen čtvrceným štítem, v prvním a čtvrtém zlatém poli má polovinu černého orla (1 bod), v druhém a třetím poli jsou dva červené a dva stříbrné pruhy (1 bod). Dvě turnajské přilby na klenotu s korunkou a červeno-stříbrnými přikryvadly, na pravé straně s plamennou orlicí, na levé straně s kytou z pěti pavích per (1 bod).

 

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.

Eliška Suntychová***

2. A 23 bodů
2.

Aneta Stejskalová*

3. B 21
3.

Richard Schnábel

1. O 20
4.

Nicole Kaulfusová

2. A 19,5
5.

Tereza Šulcová

1. A 19
6.

Anežka Doubravová

2. B 18

Adéla Kubínová

1. C

Petr Outěřický

2. C

Kateřina Venerová

1. A
7.

Veronika Grosmanová

2. B 17
8.

Matouš Klikar

3. C 16,5

Ondřej Najman

3. C
9.

Josef Müller**

5. O 16
10.

Michal Kuba

2. O 15
11.

Oliver Krátký

7. O 14
12.

Jan Fiala

1. A 12,5
13.

Anna Marešová

6. O 12
14.

Petra Kutschková

7. O 9

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, přičemž při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.