ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

2. kolo

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází několik metrů od areálu gymnázia?

 

|||

 

1. Uveďte, o jakou stavbu se jedná, kdy a v jakém slohu byla postavena a jakou měla původní funkci.

 

2. Přeložte latinský nápis nad vchodem.

 

3. Uveďte, kdy je v Mladé Boleslavi doloženo nejstarší zařízení s obdobnou funkcí, kde se nacházelo, kdo byl jeho zřizovatelem a kdo jeho provozovatelem.

 

4. Později v roce 1560 vzniklo další obdobné zařízení − uveďte, kdo a jak ho založil a kde se nacházelo.

 

5. V současnosti analogickou funkci plní další zařízení − uveďte, kdy jeho areál vznikl, jaký název původně neslo, od kdy nese přítomný název, po kom bylo pojmenováno a proč právě po této osobě.

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 2. března na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.czslapakova@pekargmb.cz  volfova@pekargmb.cz.