Výsledky 1. kola

 

Správné odpovědi:

1. Kostel sv. Havla (1 bod) nechal postavit Arnošt Krajíř z Krajku (1 bod), měl být hřbitovní kaplí a současně hrobkou rodu Krajířů (1 bod)

2. Kostel postavil po roce 1539 (snad v letech 1554–1559) (1 bod) italský stavitel Matteo Borgorelli (1 bod) v pozdně gotickém (goticko-renesančním) slohu (1 bod); navrhl stavbu Staré radnice (1 bod), Sboru jednoty bratrské (1 bod) (dále např. přestavbu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie vodárenskou věž, pravděpodobně renesanční přestavbu hradu ad.). Roku 1735 byla přistavěna barokní věž a boční předsíňka (1 bod).

3. Dnešní park sloužil jako hřbitov (1 bod), byl zřízen z ovocné zahrady z důvodu nedostatečnosti dosavadního hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele (dnes sv. Jana Nepomuckého) při morové epidemii roku 1539 (1 bod), pohřbívalo se na něm do roku 1874 (1 bod), kdy byl nahrazen dnešním Starým hřbitovem (1 bod).

4. Anna Drobná (1771−1855) (1 bod) přezdívaná jako Latinská babička (1 bod) byla bytnou studentů našeho gymnázia, o svěřené studenty se mateřsky (babičkovsky) starala a mj. s nimi procvičovala latinu  (2 body).

5. Jaroslav Goll (1 bod), absolvent (a krátce učitel) našeho gymnázia (1 bod), zakladatel novodobé české historiografie, učitel a kolega Josefa Pekaře na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze (1 bod).

  

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.

        Josef Müller**

6. O

22 bodů

2.

        Tereza Šulcová*

2. A

20,5

3.

        Petr Outěřický

3. C

20

        Richard Schnábel

2. O

4.

        Kateřina Dvořáková

1. A

19,5

        Petra Suntychová***

1. C

5.

        Aneta Stejskalová

4. B

19

        Kateřina Venerová

2. A

6.

        Anežka Doubravová

3. B

18,5

        Jan Fiala

2. A

        Veronika Grosmanová

3. B

        Emily Nguyenová

3. B

        Kristina Sombergová

1. O

7.

        Anna Horáková

1. C

17,5

        Tereza Křibská

3. B

8.

        Luboš Rampas

4. A

17

        Kristýna Šákrová

1. A

9.

        Magdaléna Hylenová

4. C

16,5

        Matouš Klikar

4. C

        Michal Kuba

3. O

        Ondřej Najman

4. C

10.

        Denisa Konvalinová

4. C

16

        Adéla Kubínová

2. C

11.

        Adéla Šafránková

1. 0

13

12.

        Matyáš Hašlar

3. O

10

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.

1. Josef Müller*** 5. O 21 bodů