ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

1. kolo

 

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází na východním okraji centra Mladé Boleslavi?

 

|||

 

1. Uveďte, o jakou stavbu se jedná, kdo ji nechal postavit a jakou jí dal původní, specifickou funkci.
 

2. Kdo, kdy a v jakém slohu budovu postavil; jaké další stavby v Mladé Boleslavi tento architekt vyprojektoval? Jaké části byly k budově později přistaveny?

 

3. Prostor v okolí stavby měl dříve jinou funkci než dnes − uveďte, k jakému účelu dříve sloužil, za jakých okolností vznikl, do kdy byl takto používán a jaký areál ho poté nahradil?

 

4. Mezi artefakty připomínajícími původní funkci se uprostřed areálu nachází jeden, který patří ženě s vazbami na studenty našeho gymnázia − uveďte, jak se tato žena jmenovala, jak ji pojmenovali studenti a proč toto pojmenování zvolili.

 

5. Významný český historik o zobrazeném objektu prohlásil, že z hlediska historické hodnoty by nám jej mohla závidět celá Evropa − uveďte jméno tohoto historika, co ho pojilo s naším gymnáziem a jakou vazbu měl k osobnosti, po níž je naše gymnázium pojmenováno.

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 30. listopadu na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.czmikulecka.eva@pekargmb.czvolfova@pekargmb.cz.