O pečeť Josefa Pekaře

 

1. kolo

 

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází na severozápadním okraji 

Mladé Boleslavi?

 

|||

 

1. Uveďte, o jaký typ areálu se jedná, kde se nachází, kdy a kterým rodem byl postaven.


 

2. Jak se odborně nazývá část objektu, jež je zobrazena na fotografii, jak zní její místní lidové pojmenování a podle čeho bylo vytvořeno?

 

3. Jakou statickou anomálii vykazuje vyfotografovaná část objektu, co je její příčinou?

 

4. Majitel objektu, jenž si jako první připojil název objektu ke svému jménu jako šlechtický predikát, byl znám nejen v Čechách, ale i v Porýní a Francii. Uveďte, jak se jmenoval, čím a kdy se proslavil v západní Evropě, kdo a v jakém díle tuto jeho činnost zbásnil.

 

5. V roce 1334 pozdější majitel objektu vydal listinu, jíž významně ovlivnil rozvoj a polohu města Mladé Boleslavi. Kdo listinu vydal, v kterém dnu v roce tak učinil, jak změnil polohu a právní statut Mladé Boleslavi?

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 16. prosince na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.czkral@pekargmb.cz,

sobotkova@pekargmb.czslapakova@pekargmb.cz

sindelkova@pekargmb.czvolfova@pekargmb.cz.