ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

 

3. kolo

 

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází východně od centra Mladé Boleslavi?

 

|||

 

1.  Uveďte, o jakou stavbu se jedná, kdy a v jakém slohu byla postavena.

 

2. Objekt během své existence měnil názvy i obyvatele − uveďte, jak se proměňovalo osazenstvo i pojmenování areálu.

 

3. Na jakých dalších místech v Mladé Boleslavi sídlily útvary obdobného určení a jaké názvy tyto objekty nesly?

 

4. Na západní fasádě objektu je umístěna pamětní deska se jmény 3 mužů − uveďte, o koho se jedná, jaké události se deskou připomínají a kdy se odehrály?

 

5. Jak se nazývá zubaté zakončení stavby, z jakých dvou částí je tvořeno?

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 13. května na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, mikulecka.eva@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.cz, volfova@pekargmb.cz.