ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

 

3. kolo

 

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází v blízkosti našeho gymnázia?

 

|||

 

1.  Uveďte, o jaký objekt se jedná, kdy a v jakém slohu byl postaven a kdo ho projektoval.

 

2. Jmenujte další významné stálé stavby a přestavby, jež v Mladé Boleslavi navrhl stejný autor. 

 

3. Architekt objektu je tvůrcem budov, jež v Mladé Boleslavi již nenajdeme, jelikož měly pouze dočasné určení. Uveďte, pro jakou dočasnou výstavní akci byly postaveny, kdy a v kterých místech probíhala a jak se na ní tento architekt podílel.

 

4. K čemu se využívá vyfotografovaná část objektu? Koho znázorňuje socha v popředí a kdo je jejím autorem?

 

5. Vysvětlete, podle čeho nese název ulice, s níž vyfotografovaná část objektu sousedí, podle koho se nazývala dříve 
 tuto osobnost stručně představte, dále doplňte nejstarší název ulice. 

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 21. června na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.czslapakova@pekargmb.czvolfova@pekargmb.cz.