Výsledky 3. kola

 

 

Správné odpovědi:

 

1. Jedná se o kasárny na Jičínské ulici (1 bod), které byly postaveny v letech 1882−1897 (1 bod) v anglické novogotice (1 bod).

2. Původně byly kasárny určeny pro 10. c. k. zeměbranecký pěší pluk (1 bod), během 1. republiky objekt nesl název kasárny T. G. Masaryka (1 bod) a sídlil v něm 47. pěší pluk československé armády (a velitelství 5. pěší brigády) (1 bod), od okupace v březnu 1939 kasárny obsadila německá armáda (1 bod). Po druhé světové válce se vrátila zpět československá armáda (1 bod) a objekt se přejmenoval na kasárny 9. května (1 bod). Od 1968 až do dubna 1991 je využívala okupační sovětská armáda (1 bod).

3. Na boleslavském hradě byly tzv. Boleslavovy kasárny (1 bod) již od přestavby z let 1752−1783, z objektu bývalé vojenské nemocnice (v Olbrachtově a Havlíčkově ulici) vznikly přestavbou (z let 1923−25) kasárny Jana Žižky z Trocnova (1 bod).

4. Pamětní deskou jsou připomenuti mjr. Josef Fryml (1 bod), škpt. Jan Vít (1 bod) a škpt. Stanislav Ulrich (1 bod), kteří byli v letech 1939−40 (1 bod) v kasárnách, jejichž část sloužila jako věznice gestapa, vězněni a Josef Fryml i umučen (1 bod).

5. Stavbu ukončuje cimbuří (1 bod), které se skládá ze stínky (zubu) (1 bod) a proluky (výhledu) (1 bod).

 

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.         Josef Müller*** 5. O 23 bodů
2.         Eliška Suntychová**      2. A 22
3.         Oliver Krátký* 7. O 21
4.         Adéla Kubínová 1. C 20
        Petr Outěřický 2. C
        Aneta Stejskalová 3. B
        Tereza Šulcová 1. A
        Kateřina Venerová 1. A
5.         Nicole Kaulfusová 2. A 19,5
        Dušan Kerda 3. C
        Matouš Klikar 3. C
        Michal Kuba 2. O
        Ondřej Najman 3. C
6.         Anežka Doubravová 2. B 19
        Richard Schnábel 1. O
7.         Veronika Grosmanová 2. B 18
        Matyáš Hašlar 2. O
8.         Emily Nguyenová 2. B 16
9.         Jan Fiala 1. A 15,5

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, přičemž při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.