Soutěž začíná

17.11.2017 11:46

 

Milí studenti,


právě začíná školní dějepisná soutěž,


v níž se opět vydáme po významných památkách našeho města.

Do soutěže jsou zváni všichni zvídaví s otevřenýma očima i hlavou, tedy všichni studenti naší školy. 

Na úspěšné řešitele čeká na konci školního roku knižní odměna.

Tak neváhejte a k zadání 1. kola vykročte 
tudy!

Na správné odpovědi se těší

Vaši dějepisáři