TÉMATA MATURITNÍCH PRACÍ Z DĚJEPISU

 

1. Zmizelí a málo známí sousedé – regionální téma

    (osudy soukromých rolníků po únoru 1948)

 

2. Po stopách významných průmyslníků a jiných podnikatelů

        v regionu

        (tzv. malá historie)

 

3. Historie průmyslových objektů v regionu

    (zaniklé firmy – cukrovary ad., pustnoucí, ale historicky cenné objekty těchto

        firem, osudy, plány, možnosti)

 

4. Zaniklé vesnice

    (historie obcí, které se staly součástí vojenského prostoru)

 

5. Odsun Němců na Boleslavsku – osudy

    (pamětníci, potomci – orální historie)

 

6. Holocaust a židovští obyvatelé regionu

 

7. Druhá světová válka na Mladoboleslavsku

 

8. Muzeum Mladoboleslavska a naše škola

      (projekt o zcela konkrétních možnostech spolupráce podle osnov jednotlivých 

        ročníků, vytváření programu pro Muzeion, pracovní listy ad.)

 

9. Významní historikové regionu

 

10. Jelínkové – barokní umění

        (zmapování tvorby, dokumentace soch, umístění, stavu ad.)

 

11. Z historie dopravy na Mladoboleslavsku

        (železniční zastávky, viadukty, mosty ad.)

 

12. Rodinná historie na pozadí dějinných událostí

 

13. Dějiny spolků a společenského života v našem kraji