ZNÁŠ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY MLADÉ BOLESLAVI?

 

2. kolo

 

 

Poznáte historický objekt,

který se nachází jihozápadně od centra Mladé Boleslavi?

 

|||

 

1. Uveďte, o jakou stavbu se jedná a kdo, kdy a v jakém slohu ji nechal postavit.

 

2. Syn zakladatele patřil mezi významné podporovatele českých obrozenců − kdo z obrozenců pro něho pracoval, jakou práci vykonával, v jakých oblastech se později proslavil?

 

3. Aktivním členem českého politického a kulturního života v 19. století byl i vnuk zakladatele − jakých kulturních a politických projektů a událostí se zúčastnil?

 

4. Současný stav památky stále ještě umožňuje zhlédnout výzdobu v patře objektu od významného českého malíře − kdo je autorem výzdoby, kde se v Mladé Boleslavi nachází další dílo tohoto autora a o co se jedná?

 

5. Na fotografii je v risalitu pod římsou umístěn plastický slepý dvojerb − jak se takovéto spojení erbů nazývá? Dále proveďte blason erbu majitelů objektu v jeho podobě po roce 1760.

 

|||

 

Správné odpovědi posílejte nejpozději do 28. února na jednu z adres

futtera@pekargmb.cz, juriga@pekargmb.cz, mikulecka.eva@pekargmb.cz, sobotkova@pekargmb.cz, sindelkova@pekargmb.cz, volfova@pekargmb.cz.