Výsledky 1. kola

 

Správné odpovědi:

1. Sbor jednoty bratrské (1 bod), na fotografii je zobrazena apsida (1 bod).

2. Sbor postavil v letech 1544–1554 (1 bod) italský stavitel Matteo Borgorelli (1 bod) v renesančním slohu (1 bod); donátorem stavby byl Arnošt Krajíř z Krajku (1 bod).

3. V letech 1554−1623 byl objekt využíván jako kostel-sbor jednoty bratrské (1 bod), přičemž byl v této době několikrát uzavřen a následně znovu otevřen, 1624 se stává katolickým filiálním kostelem sv. Václava (1 bod), 1787 je Josefem II. zrušen a změněn na vojenské skladiště (1 bod). V roce 1899 objekt zakoupilo město a po rekonstrukci (proběhla v letech 1905−1908) sloužil jako muzeum do roku 1968 (1 bod), po rekonstrukci v 70. letech slouží jako městský koncertní a výstavní sál dodnes (1 bod).

4. Rekonstrukce byla provedena podle projektu architekta Antonína Wiehla (1 bod), mezi jeho nejznámější projekty patří např. Staroměstská vodárna v Praze (dnes Muzeum Bedřicha Smetany), Slavín na Vyšehradě nebo Wiehlův dům na Václavském náměstí v Praze (2 body).

5. Horní citát zní: „Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.“ Pochází ze Žalmu 149 (podle překladu Jiřího Strejce). (3 body)

Dolní citát zní: „Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, trefen /správně má být tresci/, žehři, napomínej ve vší tichosti a učení, ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej.“ Pochází ze 4. kapitoly 2. listu Timoteovi (podle překladu Jana Blahoslava). (3 body)  

 

Maximálně bylo možno získat 20 bodů.

 

1.     Josef Müller*** 5. O 21 bodů
2.     Aneta Stejskalová 3. B 20
    Richard Schnábel 1. O
    Tereza Šulcová 1. A
3.     Kateřina Havlová 2. C 19
    Nicole Kaulfusová 2. A
    Matouš Klikar 3. C
4.

 
    Michaela Bušková 6. O 18,5

 
    Ondřej Dědič 4. A
    Kateřina Venerová 1. A
5. 
    Radek Franc 3. C 18 
    Dominik Machů 4. A
    Ondřej Najman 3. C
    Petr Outěřický 2. C
    Eliška Suntychová* 2. A
6.     Oliver Krátký 7. O 17,5
7.     Jan Fiala 1. A 17
8.     Eliška Louková 1. O 16
9.

 
    Veronika Coufalová 2. A 15

 
    Adéla Kubínová 1. C
    Luboš Rampas 3. A
10.     Michal Kuba 2. O 14,5
11.
 
    Petr Šesták 3. C 14
 
    Pavel Vokál 3. C
12.
 
    Richard Dyntera 2. B 13
 
    Petra Kutschková 7. O
13.
 
    Veronika Grosmanová 2. B 12
    Matyáš Hašlar 2. O
14.     Dušan Kerda** 3. C 11,5
15.     Emily Nguyenová 2. B 10
16.     Anežka Doubravová 2. B 9,5

 

Poznámka:

Výsledková listina je uspořádána podle počtu dosažených bodů, při shodě bodů jsou jména seřazena podle abecedy. Hvězdičky u jmen označují první tři nejrychlejší soutěžící a současně počet bonusových bodů.